top of page

DailyApp: Resource Report

De DailyApp: Resource Report van Like-IT is een app waar je verbeterd inzicht in de consultancy planning van jouw organisatie mee kunt creëren. Door het verhelderende inzicht in welke consultant welke (on)betaalde uren maakt de komende periode, kun je een realistische schatting van de omzet maken. Daarnaast zorgt het inzicht gecreëerd door deze app, er ook voor dat je de capaciteit van jouw consultants maximaal kunt inzetten. Maak geschatte uren declarabel met de Daily App: Resource Report van Like-IT.
resource report 1.jpg

DailyApp: Outlook/SharePoint Add-in

Heb je vragen of wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Outlook Add-In
File Explorer
Birthdays
Poll
Find My Colleague
Online Task Manager
Resource Report
Filtered SearchBar
bottom of page