Koppeling Exact Werkprogramma en SharePoint DMS

De koppeling tussen Exact Werkprogramma en DailyDrive biedt een nieuwe DMS-standaard voor de accountancy in de bekende Microsoft 365 omgeving (SharePoint en Teams). De koppeling maakt het werkproces makkelijker, biedt de mogelijkheid om werkprogramma’s automatisch af te sluiten en maakt het instellen van bewaartermijnen eenvoudig. 

Meerwaarde in het werkproces 

Accountants werken met verschillende softwareapplicaties. Nadeel van die verschillende pakketten is dat informatie handmatig overgezet moet worden. De integratie van Exact en DailyDrive biedt meerwaarde in het werkproces van het samenstellen van de jaarrekening tot en met de controlewerkzaamheden. De accountant kan werken in de vertrouwde Exact-omgeving. De koppeling zorgt er vervolgens voor dat alle documenten en bijbehorende stukken vanuit het werkprogramma opgeslagen worden in het DMS van de klant. Tegelijk zorgt de integratie dat documenten uit het DMS gekoppeld zijn met je exact werkprogramma.  

Lees meer over het SharePoint DMS voor accountants

Automatische aanpassen status 

De koppeling tussen Exact en DailyDrive verkleint de kans op fouten en versnelt het werkproces. Zijn de werkzaamheden afgerond en vastgesteld dan kan de koppeling de  

de status van documenten automatisch aanpassen. De documenten in je DMS krijgen dan een definitieve status en zijn dan alleen nog maar te lezen.   

Voordelen  

De koppeling tussen Exact Werkprogramma en DailyDrive betekent voor jouw kantoor:  

  • Structuur en overzicht 
  • Eenvoudiger  werkprocessen 
  • Automatisch werkprogramma’s sluiten  
  • Makkelijk zoeken  
  • Eenvoudig instellen van bewaartermijnen 

We laten het je graag zien 

Wil je ook meer structuur en een eenvoudiger werkproces? Vraag dan een demo aan en wij laten je graag de mogelijkheden zien.